MTT News ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2565
Learn More
การประชุมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
24 พฤษภาคม 2022
      วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ...
อ่านต่อ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
27 พฤษภาคม 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี...
อ่านต่อ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม Site Visit และการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ. : OBECQA
27 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...
อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
29 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน...
อ่านต่อ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
01 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 71 ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
02 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
02 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 2 มิถุนายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี...
อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน
03 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
การรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
07 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
รับการตรวจเยี่ยมจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
08 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
กิจกรรม Workshop แนะแนวตะลุยโลกทำงาน หัวข้อ เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อม พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
08 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
การจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management Center (DMC) ประจำปี 2565
08 มิถุนายน 2022
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน         วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์...
อ่านต่อ
1 2 3 4 12

http://www.medytox.com/-/demo-slot/