MTT e-Service Center
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ
ITA Online
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Facebook Fanpage

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจ้าง
  • เอกสารเผยแพร่
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียน...
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบจำหน่ายอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง...
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อัตราจ้าง 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง...
การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ...
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ...
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ...
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่...
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่...
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง...
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ...

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

MTT Production

จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
0

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วารสารธาตุทองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

MTT Bookshelf

http://www.medytox.com/-/demo-slot/