ศูนย์บริการ

ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ

Facebook Fanpage

นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
นโยบายลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ผ่อนผัน…
ประกาศ งดทำการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง…
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง…
บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบ Online
บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบ…

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
07 พฤษภาคม 2021
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 เมษายน 2021
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
08 เมษายน 2021

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
02 มิถุนายน 2021
นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2021
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
03 มีนาคม 2021
บันทึกยืมเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
15 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด