เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก

ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เลื่อนจากเดิม 2 สัปดาห์

อ่านรายละเอียด
covid-19
ประกาศการรับนักเรียนเสริมชั้น

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียด
ติดตามข่าวสมัครสอบ ม.1

เช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, วันสอบคัดเลือก, ประกาศผลสอบ และมอบตัว เป็นต้น

ติดตามข่าวสมัคร ม.1
Unplugged Activities
ติดตามข่าวสมัครสอบ ม.4

เช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, วันสอบคัดเลือก, ประกาศผลสอบ และมอบตัว เป็นต้น

ติดตามข่าวสมัครสอบ ม.4