ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[รอบที่ 2 ]รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการมอบตัวในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการมอบตัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ

ประกาศสำหรับนักเรียนใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.3 เดิม

http://www.medytox.com/-/demo-slot/