ศูนย์บริการ

ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ

Facebook Fanpage

ช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน (MTT Mail box)
ปกครองและนักเรียนสามารถสื่อสารกับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านทาง…
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง…
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน…
ปฏิทินแนวปฏิบัติ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
แนวปฏิบัติสำหรับครู แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
07 พฤษภาคม 2021
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 เมษายน 2021
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
08 เมษายน 2021

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
02 มิถุนายน 2021
นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2021
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
03 มีนาคม 2021
บันทึกยืมเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
15 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด