ศูนย์บริการ

ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ

Facebook Fanpage

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ ผสมผสาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง…
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง…
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน…
ช่องทางการรับ-ส่ง การสอบซ่อมของนักเรียนทุกระดับชั้น
ช่องทางการรับและการส่งภาระชิ้นงาน…

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
07 พฤษภาคม 2021
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 เมษายน 2021
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
08 เมษายน 2021

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
02 มิถุนายน 2021
นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2021
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
03 มีนาคม 2021
บันทึกยืมเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
15 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โปรแกรมรายงานข้อมูล

ห้องสมุด