MTT News ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2565
Learn More
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
02 เมษายน 2022
วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
03 เมษายน 2022
วันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
05 เมษายน 2022
วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
05 เมษายน 2022
วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะครั้งที่ 14
09 เมษายน 2022
        วันที่ 7-9 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์...
อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ประจำปี 2565
13 เมษายน 2022
        วันที่ 4-13 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ประจำปี...
อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
06 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู...
อ่านต่อ
การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
10 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...
อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2
10 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์...
อ่านต่อ
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
อ่านต่อ
การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
1 2 3 12

http://www.medytox.com/-/demo-slot/