MTT News ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2564
Learn More
กิจกรรม Classroom Meeting Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
12 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม...
อ่านต่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
13 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
18 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน...
อ่านต่อ
แนะแนวสัญจร (ออนไลน์)
25 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
26 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)...
อ่านต่อ
โครงการ โลกกว้างทางการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ 2022
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้...
อ่านต่อ
เครือข่ายร่วมพัฒนาปทุมคงคา/มัธยมวัดธาตุทอง สหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์
04 มีนาคม 2022
วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคา...
อ่านต่อ
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 / ปีการศึกษา 2564
07 มีนาคม 2022
วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
07 มีนาคม 2022
วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
07 มีนาคม 2022
วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
1 3 4 5 6

http://www.medytox.com/-/demo-slot/