MTT News ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2564
Learn More
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
28 ตุลาคม 2021
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา...
อ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
29 ตุลาคม 2021
วันที่ 29 ตุลาคม 2564  งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์...
อ่านต่อ
งานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล
02 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
05 พฤศจิกายน 2021
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และรับทุนธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
07 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
ศึกษาดูงานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
09 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
16 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์...
อ่านต่อ
การนิเทศการเตรียมความพร้อมจาก สพม.กท.2 ก่อนเปิดภาคเรียนแบบOn-Site
19 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ประจำปีการศึกษา 2563
26 พฤศจิกายน 2021
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินงานการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ...
อ่านต่อ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK
01 ธันวาคม 2021
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
1 2 3 4 5 6

http://www.medytox.com/-/demo-slot/