ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

รายงานสถิติ

รายงานสถิติ

การรับสมัครนักเรียน
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบคัดเลือก
ประเภท : รอบทั่วไป

มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบคัดเลือก
ประเภท : ความสามารถพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มีสิทธิ์เรียน ทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อ
ประเภท : รอบทั่วไป

มีสิทธิ์เรียน รอบพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อ ประเภท
ความสามารถพิเศษ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/