การประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอนิทรรศการ “ตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยี และการสร้างอาชีพในอนาคต”

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

วันที่ 26-27 กุมภาพั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/