พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อง”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อง”

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 17 มกราคม 2567 งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้อง” โดยได้รับจัดสรรเงินบริจาคจากบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ภายใต้แคมเปญ foodland save earth save life จำนวน 100,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวน 10 ทุน และทุนสำหรับนักเรียนหารายได้ช่วยเหลือครอบรัว จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาหรือสนับสนุนนักเรียน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/