กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนใหม่กับคุณครูที่ปรึกษา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เช่น แนะนำการแต่งกาย การมาเรียน การทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในกลุ่มนักเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/