การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูพรสุดา สงพิณ และครูสาวิณี ทีวงศ์ ครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/