งานเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

Technology Department

งานเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

วิธีการสมัคร Canva เพื่อการศึกษา (ใช้เครื่องมือ Pro ได้)

เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565