MTT News ปีการศึกษา 2567

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2567
Learn More
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและนิวมา เซ็นเตอร์ (Neuma Center)
14 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย  นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจิรยุทธ์...
อ่านต่อ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
15 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม :   วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ...
อ่านต่อ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”
16 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอนันศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต...
อ่านต่อ
การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์
23 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม :    วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...
อ่านต่อ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567
28 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล...
อ่านต่อ
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 73 ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
31 พฤษภาคม 2024
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร...
อ่านต่อ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/