MTT News ปีการศึกษา 2566

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2566
Learn More
การดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
15 มีนาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
26 มีนาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
01 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
02 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
04 เมษายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 นายชยุต โสภาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
อ่านต่อ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
09 พฤษภาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ...
อ่านต่อ
โครงการประชุมปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการในระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน (SIBS)
12 พฤษภาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงไกร ชาเคน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง...
อ่านต่อ
การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
24 พฤษภาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...
อ่านต่อ
การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30 พฤษภาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนำโดย ดร.ราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนางสาวนันนกรฐ์...
อ่านต่อ
กิจกรรมแนะแนว โดยบริษัทฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
31 พฤษภาคม 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม :         วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองร่วมกับ บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง...
อ่านต่อ
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
01 มิถุนายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน...
อ่านต่อ
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 72 ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
02 มิถุนายน 2023
เนื้อหาข่าวกิจกรรม :       วันที่ 2 มิถุนายน 2565  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย  ดร.ราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน...
อ่านต่อ
1 2 3 11

http://www.medytox.com/-/demo-slot/