บริจาคสิ่งของ ศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 ณ วัดสะพาน

บริจาคสิ่งของ ศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 ณ วัดสะพาน

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนคลองเตย ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัว

       โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน นำไปซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาค เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ณ วัดสะพาน 

       ในนามโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันประกอบด้วย คุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุญญาบารมีของจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัย เป็นวิสัยนำส่ง  ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ  ธนสารสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ ปัญญาสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปโดยชอบ ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอจงสำเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการนั้น เทอญ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/