รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ และแม่บ้าน รวมจำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาเกาหลี 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง จำนวน 1 อัตรา การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง จำนวน 3 อัตรา การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูทัศนศิลป์ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศ รับสมัครเสริมชั้น เข้าเรียนต่อ ม.๒, ๓, ๕, ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง การรับนักเรียนเสริมชั้น เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด เอกสารใบมอบตัว รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ม.1 รอบ 2 เข้าศึกษาต่อ

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จนท.ธุรการ และ จนท.สำนักงาน (วิชาการ)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ประกาศรายชื่อ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

รายชื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถิติ การรับ ม.1 และ ม.4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อประเภท : รอบทั่วไป

Read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดอ่านประกาศฉบับเต็ม (มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทราบ) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอน (Onsite) เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน (Onsite) เป็นกรณีพิเศษ เปิดอ่านประกาศฉบับเต็ม (มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทราบ) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Read more

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ ผสมผสาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แบบ On-Site ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เกณฑ์การแบ่งห้องมาเรียน (On-Site) เปิดอ่านประกาศฉบับเต็ม (มีรายละเอียดต่าง ๆ

Read more

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

Read more

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเหตุ เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

Read more