กิจกรรมฉีควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วันของกระทรวงสาธารณสุขให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/