การอบรมออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

            วันที่ ๒

Read more