การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เอกสารใบแจ้งการชำระเ

Read more

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เอกสารใบแจ้งการชำระเ

Read more

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เอกสารใบแจ้งการชำระเ

Read more

การชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ของชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เอกสารใบแจ้งการชำระเ

Read more

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศเสนอยื่นซองประ

Read more

http://www.medytox.com/-/demo-slot/