โครงการแนะแนวสัญจร (แนะแนวน้อง สู่รั้วบ้านพี่)

โครงการแนะแนวสัญจร (แนะแนวน้อง สู่รั้วบ้านพี่)

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนว และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการแนะแนวสัญจร (แนะแนวน้อง สู่รั้วบ้านพี่) เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดภาษี  โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ  โรงเรียนวัดปากบ่อ  โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์  โรงเรียนคลองเตยวิทยา  โรงเรียนวัดสะพาน  โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)  และโรงเรียนวัดใต้ ราษฎรนิรมิต  เพื่อให้นักเรียนสามารถมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อตามความถนัด ความสามารถ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/