โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า ตัวแทนคณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) นำนักเรียน จำนวน 3 ราย ตำแหน่ง ประธาน รองประธาน และ เลขานุการสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม” ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.