โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพครูและการบริหารหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพครูและการบริหารหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 27 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพครูและการบริหารหลักสูตร การวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และมี ดร.นิวัตร นาคะเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/