โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้านกิจการนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และร่วมแสดงความยินดีกับครูสีวลี ยืนยาว และ ครูจันทร์จิรา สุขสิงห์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

http://www.medytox.com/-/demo-slot/