โครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๒๘ ปี องค์กรอัยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก

http://www.medytox.com/-/demo-slot/