แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท TCAS 1, ประเภทโควตา MOU และประเภททุนการศึกษา จำนวน ๔๔ คน โดยผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/