เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

              เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1
  • สอบคัดเลือก 22 พฤษภาคม 2564 
  • ประกาศผลสอบ 24 พฤษภาคม 2564 
  • รายงานตัวและมอบตัว 29 พฤษภาคม 2564 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4 
  • สอบคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2564 
  • ประกาศผลสอบ 25 พฤษภาคม 2564
  • รายงานตัวและมอบตัว 30 พฤษภาคม 2564