เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอน On-site 100% ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีการคัดกรองนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสู่โรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/