ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 23-24 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานในกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/