การประกวดมารยาทไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การประกวดมารยาทไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การประกวดมารยาทไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้อง 122-123 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/