ศึกษาดูงานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ศึกษาดูงานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และร่วมแสดงความยินดีกับ ครูพัชนีย์ คงเกิด ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

http://www.medytox.com/-/demo-slot/