งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แนะแนวการศึกษาต่อ) ประจำปีการศึกษา 2566

งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แนะแนวการศึกษาต่อ) ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 11.40 น. งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แนะแนวการศึกษาต่อ) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสามารถ จันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จากสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการโดยตรง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/