วันสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปี ๒๕๖๔

วันสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปี ๒๕๖๔

    วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาคมนักเรียนเก่า ร่วมกันสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งบริเวณอาคารในและอาคารนอก เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

http://www.medytox.com/-/demo-slot/