วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อตอบสนองคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

รูปกิจกรรม

PR - การประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่รูปกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/