ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.- สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 2564

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
     1.1) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
     1.2) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
     1.3) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
     1.4) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
     1.5) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (มีประกันสังคม)

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาเกาหลี และสาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

4. การรับสมัคร ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานฝ่ายบุคคล ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่ ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และการคัดเลือก
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาทางเว็ปไซต์ของโรงเรียนและแจ้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นรายบุคคล ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

http://www.medytox.com/-/demo-slot/