รับสมัครครูครูชาวต่างชาติ ๒ อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

รับสมัครครูครูชาวต่างชาติ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 2564

             ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ จำนวน ๒ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๓๒๕ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

http://www.medytox.com/-/demo-slot/