รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอนันศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะอาด (แห้ง หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะสวยงาม โดยมี นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการตามนโยบาย ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/