รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

             วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/