พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมด้วย ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป และ นางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และร่วมเป็นสักขีพยาน ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในครั้งนี้ วัตถุประมาณเพื่อร่วมมือจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และวิชาชีพ ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.