พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  โดยมี นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมแสดงความยินดี  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/