พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

        วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาส 99 ปี แห่งวันคล้ายวันประสูติ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตารับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/