พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/