ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (เข็มที่ 2)

เรื่อง: ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (เข็มที่ 2)

วันที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/