ปัจฉิมนิเทศ บานบุรีช่อที่ 70 และ 73 อำลาสถาบัน

ปัจฉิมนิเทศ บานบุรีช่อที่ 70 และ 73 อำลาสถาบัน

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บานบุรีช่อที่ 70 และ 73 อำลาสถาบัน เพื่อปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  โดยมี นายสามารถ จันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กล่าวความรู้สึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในวันอำลาสถาบัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/