ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูฯด้วยระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูฯด้วยระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยครูปวีณา สุวรรณปักษ์ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบบริหารงานบุคคล (HRMS) ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.