ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล “เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” และชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/