ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอน (Onsite) เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน (Onsite) เป็นกรณีพิเศษ
เปิดอ่านประกาศฉบับเต็ม (มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทราบ) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/