ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานสถิติ

สถิติ

การรับ ม.1 และ ม.4

ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อ ประเภท
ความสามารถพิเศษ

รายงานสถิติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาต่อ
ประเภท : รอบทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.