ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ ผสมผสาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แบบ On-Site

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การแบ่งห้องมาเรียน (On-Site)

เปิดอ่านประกาศฉบับเต็ม (มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทราบ) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/