ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง